بازدید جناب آقای مهندس گلی مدیر عامل محترم شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار و مهندس شمایلی عضو هیات مدیره و مدیر عامل اسبق موسسه جهاد نصر و هیات همراه از شرکت جهاد نصر کرمان و گفتگو با مدیران عامل شرکتهای هلدینگ جهاد نصر کرمان. اسفند 97

بازدید جاب آقای شمایلی و جناب آقای گلی از شرکت جهاد نصر کرمان

بازدید جاب آقای شمایلی و جناب آقای گلی از شرکت جهاد نصر کرمان

بازدید جاب آقای شمایلی و جناب آقای گلی از شرکت جهاد نصر کرمان

بازدید جاب آقای شمایلی و جناب آقای گلی از شرکت جهاد نصر کرمان

بازدید جاب آقای شمایلی و جناب آقای گلی از شرکت جهاد نصر کرمان