در تاریخ ٩٩/٣/٢ ايستگاه پمپاژ هامون ١ زابل با حضور مديرعامل محترم هلدینگ جهاد نصر کرمان و مديران عامل شركت هاي جهاد نصر سيستان و بلوچستان و گلومك سازه و همكاران، استارت زده شد و از حوضچه mp2s3tp4f1 در فاصله حدود ١٩ كيلومتري از ايستگاه پمپاژ آب آماده تحويل به كشاورزان سوردغال گرديد و از سوي مدير پروژه طرح آمادگي جهت تحويل آب از حوضچه هاي محدوده ١٠٠٠ هكتاري اعلام گرديد و برنامه ريزي جهت تكميل حوضچه هاي ١٩٠٠ هكتار مابقي اراضي مورد پيمان با تأكيد به سرعت بخشيدن به اتمام سريعتر طرح از سوي مدير عامل محترم در جلسه اي در دفتر كارگاه انجام گرفت.

به گزارش روابط عمومی طرح سیستان : محمد جواد صالحی نژاد مجری طرح ۴۶ هزار هکتاری دشت سیستان و مدیرعامل موسسه جهاد نصر در گفتگو با خبرنگار ایانا، در رابطه با بهره‌برداری از این طرح اظهار کرد: امروز شاهد بهره‌برداری از فاز یک طرح ۴۶ هزار هکتاری به مساحت ۳۲ هزار هکتار هستیم.
وی افزود: این طرح شامل ۱۷ ایستگاه پمپاژ است که، ۳ ایستگاه پمپاژ اصلی، ۵ ایستگاه پمپاژ مستقل و ۹ ایستگاه ثانویه را شامل می‌شود و در مجموع ۳۹ متر مکعب آب را به دشت سیستان منتقل می‌کند.
صالحی نژاد تصریح کرد: در واقع اراضی دشت سیستان حدود ۲۰۰ هزار هکتار است که ۱۵۰ هزار هکتار از آن قابلیت کشاورزی دارد اما با توجه به تخصیص آبی که وزارت نیرو به این طرح داده، ۴۶ هزار هکتار از اراضی را با این میزان تخصیص آب تجهیزمی کنیم که بیش از پنج هزار کیلومتر تاکنون لوله گذاری برای تامین آب انجام شده است.
مجری طرح ۴۶ هزار هکتاری دشت سیستان در رابطه با میزان باقیمانده طرح گفت: ۱۴ هزار هکتار از این طرح باقی مانده که بیش از ۹۴ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و امیدواریم تا شروع فصل زراعی به بهره‌برداری برسد.
مدیرعامل موسسه جهاد نصر تاکید کرد: تمام زیرساخت‌های ۴۶ هزار هکتار فراهم شده است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
وی افزود: اگر شرایط کرونا ایجاد نمی‌شد، تا کنون ۱۴ هزار هکتار باقی مانده هم به بهره‌برداری رسیده بود؛ در حال حاضر تمام پیمانکاران ما مشغول به کار هستند تا میزان باقیمانده طرح به اتمام برسد.

جهاد نصر کرمان

 

جهاد نصر کرمان