گامی جدید در تحقق شعار جهش تولید: امضا قرارداد اجرای استخراج معدنی بین شرکت آرمان گهر سیرجان (هلدینگ بزرگ جهاد نصر کرمان)و شرکت گهرزمین به گزارش روابط عمومی در اجرای منویات مقام معظم رهبری و مسولین عالی کشور و به منظور تحقق بخشیدن به شعار جهش تولید که گامی موثر در اشتغال زایی و کمک به اقتصاد کشور طی مراسمی ساعتی پیش قرارداد اجرای باطله برداری و استخراج معدنی فی مابین مهندس حسن زاده رییس هیات مدیره شرکت آرمان گهر سیرجان و مدیر عامل هلدینگ بزرگ جهاد نصر کرمان و مهندس پوریانی مدیرعامل شرکت گهر زمین با حضور اعضای هیئت مدیره در تهران  در تاریخ 99/4/22 منعقد گردید.

شرکت جهاد نصر کرمان