مجمع عمومی عادی فوق العاده نوبت دوم (تجدید نوبت دوم) که طی آگهی روزنامه جمهوری اسلامی به شماره 11783 و روزنامه ندای وحدت به شماره 2914 اطلاع رسانی گردید ، در محل محوطه دفتر مرکزی شرکت جهاد نصر کرمان واقع در بلوار شهید صدوقی، جنب پل راه آهن ابتدای جاده باقر آباد در تاریخ 12 شهریور 1399 با حضور و اکثریت آراء سهامداران با رعایت شدید پروتکل های بهداشتی برگزار گردید.
در ادامه مجمع بعد از گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی مجمع به اکثریت آراء صورت های مالی منتهی به 98/9/30مورد تصویب قرار گرفت و سرمایه شرکت از 2500 میلیارد ریال به 4500 میلیارد ریال افزایش یافت.
هر سهم از 50 هزار ریال به 90 هزار ریال افزایش پیدا کرد.

شرکت جهاد نصر کرمان

 

شرکت جهاد نصر کرمان

 

شرکت جهاد نصر کرمان