بازدیداقای صفایی معاون عملیات فرودگاهی و زحمتکشان مدیر کل عمران و توسعه شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران به همراه اقای ضیائی مدیر کل فرودگاههای استان هرمزگان از روند تکمیل پروژه های در دست اجرا در فرودگاه بین المللی بندرعباس

شرکت نگین پرتو کرمان(هلدینگ جهاد نصر کرمان)