ظهر امروز 99/4/23 ابلاغ قرارداد بزرگترین عملیات معدنکاری به مدت ۵ سال از سوی شرکت سنگ آهن گهرزمین به شرکت آرمان گهر سیرجان
در این قرارداد حداقل حجم عملیات معدنکاری به میزان بالغ بر ۵۰۰ میلیون تن عنوان شده است.

شرکت جهاد نصر کرمان